Uczniowski Klub Sportowy "GIMNAZJON"


Zajęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego Gimnazjon mają na celu rozwijanie zainteresowań uczniów wybranymi formami ruchu, zachęcenie do czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej; spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Zajęcia pomagają również przygotować uczniów do udziału w zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Są doskonałym miejscem w którym uczniowie z różnych klas doskonalą technikę oraz taktykę gry. Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon organizuję i prowadzi zajęcia na krytych pływalniach w Krośnie i Jaśle oraz wyjazdy w czasie zimowym na lodowisko.