Test Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory

Zachęcamy do zapoznania się zTestem, który może być wykonywany przez wszystkich członków rodziny!

Może też służyć samoocenie Smile

Test Sprawności Fizycznej został opracowany przez dr Krzysztof Zuchorę z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej wszystkich członków rodziny, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.

Każdy powinien mieć równe szanse niezależnie od wzrostu i ciężaru, dlatego wyniki mierzymy np. własnymi stopami.

Główną zaletą testu jest to, że pozwala jedną miarą oceniać możliwości dorosłych i dzieci.

Ocena minimalna została ustalona na takim poziomie, aby mogło ją uzyskać 90 proc. społeczeństwa od 6 do 70 roku życia.

Test na ocenę dostateczną wykonuje w Polsce 80 proc. osób;

na ocenę dobrą - 60 proc.; na bardzo dobrą - 40 proc.;

na wysoką - 20 proc.;

na ocenę wybitną - 10 proc. (to olimpijczycy i mistrzowie sportu).     Sprawdź się....zobacz test