PROJEKTY REALIZOWANE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                     

 

Lp.

Nazwa projektu

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.        

Jan Paweł II – nasz patron

rok szkolny 2019/2020

Bal, Rogala, Wiecek

2.        

W kręgu tradycji i kultury naszego regionu (cd)

rok szkolny 2019/2020

Matelowska, Rogala, Kołek

3.        

Co w mej duszy gra!?

rok szkolny 2019/2020

Pęcak

4.        

Myślę, rozumiem, wiem

rok szkolny 2019/2020

Jastrząb, Uchman

5.        

Projekty i konkursy przyjęte do realizacji przez Samorząd Uczniowski

rok szkolny 2019/2020

Brzozowska