PROJEKTY REALIZOWANE
W ZSP KOPYTOWA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

                     

Lp.

Nazwa projektu

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.        

Jan Paweł II – nasz patron

w trakcie roku szkolnego

Bal, Rogala, Węgrzynowska, Więcek

2.        

W kręgu tradycji i kultury naszego regionu

X 2016 r.,
V 2018 r.

Matelowska, t. Munia Rogala, ks. Wyczawski

3.        

Cała Polska czyta i my też

w trakcie roku szkolnego

Bal, Brzozowska, Rogala, Więcek

4.        

Jak Polacy z Romami

XI 2016 r.

Pęcak

5.        

W baśniowym świecie Andersena

w trakcie roku szkolnego

 K. Jaskółka

6.        

Myślę, rozumiem, wiem

X 2016 r.

Dziugan, Jastrząb

7.        

Przedmioty przyrodnicze metodą doświadczalną

II okres

Balcerzak, Dziugan, Zuzak

8.        

Wspomnienia. Spotkania ze świadkami historii wsi Kopytowa

IV 2017 r.

Bal, Brzozowska, Wyczawski

9.        

Zbieramy surowce wtórne

w trakcie roku szkolnego

Więcek

10.  

Pomagamy sobie nawzajem w trakcie roku szkolnego Więcek

11.    

Moje dziecko idzie do szkoły

w trakcie roku szkolnego

Kuźniarowicz

12.    

Akademia Aquafresh

w trakcie roku szkolnego

Kuźniarowicz

13.    

Cztery pory roku, (harmonogram) w trakcie roku szkolnego Gęborys, K. Jaskółka

14.    

Dbamy o bezpieczeństwo w trakcie roku szkolnego T. Munia, ks. Wyczawski

15.    

Monitorowanie odrabiania zadań domowych

w trakcie roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy