PROPONOWANE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

                     

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć

Termin - dzień i godzina

Capała Lucyna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

środa, lekcja 0

Cecylia Gęborys

Teatrzyk szkolny „Kolorecik”

środa, lekcja 6

Katarzyna Jaskółka

Teatrzyk szkolny „Kolorecik”

środa, lekcja 6

Aneta Kołek

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

piątek, lekcja 0

Bożena Pęcak

Koło „Romano Iło”/Koło plastyczne „Art.”

ustalane doraźnie

Joanna Przetacznik

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

środa, lekcja 6