SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ZSP KOPYTOWA

ROK SZKOLNY 2018 / 2019


 

Przewodniczący Samorządu Łukasz Huczwa
   
Z-ca Przewodniczącego Patrycja Smoleń
   
Skarbnik Jakub Wasłowicz
   
Sekretarz Karolina Szczur
   

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO