SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 

Przewodniczący Samorządu Aleksandra Żychowska
   
Z-ca Przewodniczącego Sebastian Cieślik
   
Skarbnik Natalia Gierlicka
   

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO