KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

3 września 2018 r.

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

 

3.

Zakończenie I okresu

 

25 stycznia 2019 r. (konferencja)

 

4.

Ferie zimowe

 

11 – 24 lutego 2019 r.

 

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 - 23 kwietnia 2019 r.

 

6.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

- język polski

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 900 i będzie trwał 120 minut

 

- matematyka

16 kwietnia 2019 r. (wtorek), godz. 900 i będzie trwał 100 minut

 

- język obcy nowożytny

17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 900 i będzie trwał 90 minut

 

 

- terminy dodatkowe:

 

 

 

- język polski

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 1100

 

- matematyka

4 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 1100

 

- język obcy nowożytny

5 czerwca 2019 r. (środa), godz. 1100

 

7.

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

   - część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa):
– z zakresu historii i wiedzy o społecze
ństwie, godz. 900 i będzie trwał 60 minut

– z zakresu języka polskiego, godz. 1100 i będzie trwał 90 minut

 

   - część matematyczno - przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek):
– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), godz. 900 i b
ędzie trwał 60 minut
– z zakresu matematyk, godz. 1100 i b
ędzie trwał 90 minut

 

   - język obcy nowożytny

12 kwietnia 2018 r. (piątek):
– na poziomie podstawowym, godz. 900 i b
ędzie trwał 60 minut
– na poziomie rozszerzonym, godz. 1100 i będzie trwał 60 minut

 

 

- terminy dodatkowe:

 

 

   - część humanistyczna

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 900

 

   - część matematyczno - przyrodnicza

4 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 900

 

   - język obcy nowożytny

5 czerwca 2019 r. (środa), godz. 900

 

8.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
z 5 dniowym tygodniem pracy

 

2 listopada 2018 r.
egzamin gimnazjalny: 10,11, 12, kwietnia 2019 r.

egzamin ósmoklasisty: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

9.

 

Dni Otwartej Szkoły

 

7 XI 2018 r., 5 VI 2019 r.

 

10.

 

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r. (konferencja 14-czerwca 2019 r.)

 

11.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.