KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2018/2019
 

   
dyrektor
Włodzimierz Paluch
pedagog szkolny
język francuski
Ewa Bal

 

 
religia
ks. Jacek Pusztuk
ks. Bronisław Wyczawski
biologia, chemia
Katarzyna Balcerzak
   
   
przyroda, plastyka
Bożena Pęcak
fizyka i astronomia
Małgorzata Dziugan
   
język polski
Bogumiła Rogala
Genowefa Więcek
geografia
Sławomir Zuzak
   
   
język angielski
Lucyna Capała
Aneta Kołek
Joanna Przetacznik

informatyka,
zajęcia komputerowe
Włodzimierz Paluch
Sławomir Zuzak

 

 
język niemiecki
Anna Zborowska
sztuka - muzyka
Cecylia Gęborys
   
 
 
język francuski
Ewa Bal
doradztwo zawodowe
Agnieszka Prorok
 
 
historia, wiedza o społeczeństwie,
w. d. ż.
Agnieszka Brzozowska
technika
Barbara Węgrzynowska
   
   
matematyka
Małgorzata Dziugan
Dorota Jastrząb
edukacja dla bezpieczeństwa
Tomasz Przybyła
 

 

 
wychowanie przedszkolne
Cecylia Gęborys
Aleksandra Kuźniarowicz
wychowanie fizyczne
Barbara Węgrzynowska
Tomasz Munia

 
 
edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Jaskółka
Ewa Matelowska
Ewa Munia
logopedia
Genowefa Więcek

 


 
 
nauczyciel wspomagający
Aldona Haligowska
Bożena Pęcak
Sławomir Sroka
biblioteka
Ewa Bal
Agnieszka Brzozowska
 
 
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Sławomir Sroka
 
zajęcia świetlicowe
Ewa Bal
Katarzyn Jaskółka
Tomasz Munia
 Joanna Przetacznik
Sławomir Zuzak