INFORMACJE O PLACÓWCE

 

 

DANE

     
Nazwa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej  

OGŁOSZENIA

 
Rodzaj Szkoła Podstawowa   - Zaproszenie do składania ofert cenowych na remont pomieszczeń
w budynku szkoły
 
Adres Kopytowa 59      
Kod 38-459      
Miejscowość Kopytowa   - Sprawozdania finansowe za 2018 rok Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej, zostały opublikowane w BIP Gminy Cgorkówka w zakładce: Budżet gminy>sprawozdania finansowe  
Telefon 13 4314132, 530698700    
Fax 13 4314900    
E-mail kopytowa@wp.pl    
NIP 684-23-07-015  

 

Adres strony http://kopytowa.pl/      
         
Dyrektor mgr inż. Włodzimierz Paluch  

REJESTR UMÓW

 
Administrator strony kopytowa@wp.pl  

 

 

Czas pracy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00