Dzień Edukacji Narodowej - uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy

W poniedziałek 15 października 2018 roku na pięknie udekorowaną halę gimnastyczną wkroczyli pierwszoklasiści. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej. Powagi uroczystości dodali zaproszeni goście, Dyrektor Szkoły oraz starsi koledzy. Po zajęciu miejsc przez uczniów rozpoczęła sie akademia. Uczniowie klas pierwszych z wielkim przejęciem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Swą postawą potwierdzili gotowość do wytężonej pracy i przyrzekli " uczyć się pilnie, szanować pracę swoja i innych ludzi i kochać swoją ojczyznę ". Po cześć artystycznej  Pan Dyrektor Włodzimierz Paluch dokonał uroczystego pasowania  i włączył ich w poczet uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i rożek za słodkościami. Po uroczystości uczniowie z rodzicami i wychowawcą przeszli do klas, gdzie czekał dla wszystkich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 Ten dzień był okazją do wręczenia nagród nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz pracownikom szkoły.
Nagrodzono również stypendiami motywacyjnymi uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w ubiegłym roku szkolnym. Stypendia otrzymały: Wiktoria Ordyna i Julia Czaja.  Gratulujemy.

Film z przedstawienia