Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II
w Kopytowej
 

 ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 

"Remont łazienki w budynku SP w Kopytowej"