OFERTA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA UCZNIÓW NNW
S.P. KOPYTOWA


 

Oferty warunków ubezpieczenia uczniów na kolejny rok szkolny są kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 10 czerwca.

Dyrektor przedstawia warunki ofert Radzie Rodziców, która podejmuje decyzję o wyborze oferty.
 

Wybrana ferta jest przedstawiana ogółowi rodziców, jako dobrowolna, grupowa oferta ubezpieczenia dziecka.

*************************************************************************************************************************

 

Na rok szkolny 2019/2020 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej

wybrała wariant dobrowolnego ubezpieczenia grupowego uczniów w wysokości świadczenia 25 000 zł.

Składka roczna od osoby wynosi 32 zł.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w terminie do 30 września 2019 r.