ORGANIZACJA OPIEKI ŚWIETLICOWEJ
 

 

Regulamin świetlicy

 

Regulamin zawiera kartę zapisu dziecka do świetlicy oraz oświadczenia rodziców/opiekunów