ORGANIZACJA OPIEKI ŚWIETLICOWEJ
 

 

Regulamin świetlicy

 

Regulamin zawiera wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową oraz oświadczenia rodziców/opiekunów