TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA II W KOPYTOWEJ

ROK SZKOLNY 2017 / 2018
 

20 września 2017 r. spotkanie organizacyjne
   
13 grudnia 2017 r. spotkanie informacyjne -  przewidywane oceny niedostateczne na koniec I semestru
   
24 stycznia 2018 r. spotkanie informacyjne - wyniki klasyfikacji
na koniec I okresu
   
14 marca 2018 r. spotkanie informacyjne - wyniki nauczania i poprawa ocen niedostatecznych z I semestru
   
9 maja 2018 r. spotkanie informacyjne - przewidywane oceny niedostateczne na koniec roku

          Dodatkowe terminy spotkań proponowane w ramach Dni Otwartych Drzwi:  8 listopada 2017 r., 6 czerwca 2018 r.