TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 

ROK SZKOLNY 2019 / 2020
 

11 września 2019 r. spotkanie organizacyjne
   
18 grudnia 2019 r. spotkanie informacyjne -  przewidywane oceny niedostateczne na koniec I semestru
   
5 luty 2020 r. spotkanie informacyjne - wyniki klasyfikacji
na koniec I okresu
   
1 kwietnia 2020 r. spotkanie informacyjne - wyniki nauczania i poprawa ocen niedostatecznych z I semestru
   
13 maja 2020 r. spotkanie informacyjne - przewidywane oceny niedostateczne na koniec roku

          Dodatkowe terminy spotkań proponowane w ramach Dni Otwartych Drzwi:  6 listopada 2019 r., 3 czerwca 2020 r.