Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej

OGŁASZA NABÓR DO:

- ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

* DZIECI 6-CIO LETNIE /ur. 2013 r./ - OBOWIĄZEK PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
* DZIECI 5, 4, 3-LETNIE /ur. 2014, 2015, 2016/- PRAWO DO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

* OBWODOWE W OPARCIU O ZGŁOSZENIE, Z POZA OBWODU NA WNIOSEK RODZICÓW
* DZIECI 6-CIO LETNIE /ur. 2013 r./ - NA WNIOSEK RODZICÓW PO ODBYCIU ROCZNEGO
PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zarządzenie w sprawie rekrutacji do klasy I SP


>>> DEKLARACJE - ZGŁOSZENIA - WNIOSKI <<<