RADA RODZICÓW S.P. KOPYTOWA

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019
 

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię

1.

KLASA 0 A

Janik Paulina

2.

KLASA 0 B

Stefańska-Skalska Dorota

3.

KLASA I

Kozubal Małgorzata

4.

KLASA II

Grzesik Ilona

5.

KLASA III

Laskoś Dorota

7.

KLASA IV

Grzesik Anna

8.

KLASA V

Sysoł Alicja

9.

KLASA VI

Cichoń Magdalena

10.

KLASA VII

Cieślik Agnieszka

11.

KLASA II G

Obłój Barbara

12.

KLASA III G

Huczwa Iwona

 

 

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCY

Janik Paulina

ZASTĘPCA

Laskoś Dorota

SEKRETARZ

Grzesik Anna

SKARBNIK:

Cieślik Agnieszka

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1.       

Grzesik Ilona

2.       

Huczwa Iwona

 

 

***************************************************************************

 

Na bieżący rok szkolny 2018 / 2019 Rada Rodziców ustaliła wysokość składek w następujących kwotach:

 

pierwsze dziecko                  30 zł/rok

drugie dziecko                     20 zł/rok

trzecie dziecko (kolejne)       10 zł/rok

 

Wpłat można dokonywać w terminie do końca grudnia,
po tym terminie dziecko nie będzie obejmowane świadczeniami Rady Rodziców.