REGULAMIN RADY RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię

1.

KLASA 0 A

Janik Paulina

2.

KLASA 0 B

Urbińska Anna

3.

KLASA I

Wasłowicz Beata

4.

KLASA II

Kozubal Małgorzata

5.

KLASA III

Trybus Zuzanna

7.

KLASA IV

Bożętka Urszula

8.

KLASA V

Grzesik Anna

9.

KLASA VI

Sajdak Justyna

10.

KLASA VII

Huczwa Iwona

11.

KLASA VIII

Furtek Aneta

 

 

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCY

Kozubal Małgorzata

ZASTĘPCA

Janik Paulina

SEKRETARZ

Grzesik Anna

SKARBNIK:

Bożętka Urszula

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1.       

Trybus Zuzanna

2.       

Wasłowicz Beata

 

 

***************************************************************************

 

Na rok szkolny 2019 / 2020 Rada Rodziców ustaliła wysokość składek w następujących kwotach:

 

pierwsze dziecko                  30 zł/rok

drugie dziecko                     20 zł/rok

trzecie dziecko (kolejne)       10 zł/rok

 

Wpłat można dokonywać w terminie do końca grudnia,
po tym terminie dziecko nie będzie obejmowane świadczeniami Rady Rodziców.