ORGAN PROWADZĄCY
SP KOPYTOWA

 

 

Organem prowadzącym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kopytowej jest Urząd Gminy w Chorkówce, obsługę ekonomiczno-administracyjną zapewnia Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce.

 

 

Urząd Gminy w Chorkówce

 

 

Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce