Sport w szkole
U. K. S. "Gimnazjon"
PTTK
Kółko Wędkarskie

Koło Teatralne Kolorecik

Realizowane projekty
Bądź bezpieczny w szkole
Konkursy
Humor szkolny